Sun-Bro AB

Spara el med

Batterilagring

Genom att lagra överskottsenergi från solpaneler i batterier kan du använda elen när den behövs mest, till exempel under dyra toppförbrukningstider.

Detta hjälper inte bara till att sänka elräkningen genom att minska behovet av dyrare nätström under dessa tider, utan ger även en ökad energiflexibilitet.

Batterilagringssystem kan effektivt installeras både inomhus och utomhus beroende på dina behov och de specifika förutsättningarna i ditt hem. Genom att utnyttja lagrad energi för att balansera effekttoppar, optimerar du användningen av din egenproducerade solenergi och minskar samtidigt din totala energikostnad.

Vi erbjuder batterier från Sungrow, Huawei och Emaldo

Genom att spara den solel du producerar själv kan du använda den på kvällar och nätter, till exempel för att ladda din elbil

Solceller göteborg

Batterilagring kan minska elräkningen genom att maximera användningen av den egenproducerade solenergin istället för att köpa dyrare el från nätet

solcellsföretag

Användning av solcellsbatterier reducerar koldioxidutsläppen genom att minska behovet av el från fossila bränslen, vilket bidrar till en mer hållbar framtid.

Solcellsbatteri

Stödtjänster är en tjänst där du hyr ut ditt solcellsbatteri till Svenska Kraftnät.

Genom att använda stödtjänster kan du sälja överflödig kapacitet från ditt solcellsbatteri och på så sätt skapa en extra inkomstkälla.