Sun-Bro AB

Om oss på Sun-Bro


Sun-Bro är ett lokalt solcellsföretag som finns på Orust och vi jobbar runt om i stora delar av Västra Götaland. Sun-Bro AB har varit verksamt sedan början av 2019 och har sedan dess utvecklat arbetssätt och rutiner som gör att vi kan leverara god kvalitet varje dag, alltid med kunden i fokus.
Vi har erfarenhet av olika sorters solcellsinstallationer, både villaanläggningar, större företagslokaler samt markanläggningar. Det finns även goda möjligheter att kombinera solcellsinstallationerna med takomläggningar.

Våra montörer och elektriker har installerat hundratals solcellsanläggningar under de senaste åren, vilket har gett oss god erfarenhet inom branchen.
Vi jobbar även med solcellsbatterier och använder oss av batterier från Sungrow, Huawei och Emaldo.