Sun-Bro AB

Solceller

Solenergi är inte bara bra för miljön; det är också en smart ekonomisk investering. Hos Sun-Bro AB förstår vi vikten av hållbar utveckling och erbjuder toppmoderna solcellslösningar som är skräddarsydda för både privata hem och företag. Genom att välja solenergi minskar du ditt koldioxidavtryck och bidrar till en renare framtid.

Tillsammans kan vi bygga en hållbar framtid. Kontakta oss idag för att ta reda på hur du kan göra skillnad med solenergi!

Hur stor solcellsanläggning ska man köpa?

När du överväger att investera i solceller är det viktigt att inte bara tänka på att producera så mycket el som möjligt. Istället bör fokus ligga på att anpassa storleken av din anläggning så att den inte överstiger ditt årsbehov av el. Att generera mer el än du kan använda kan tyckas fördelaktigt, men ekonomiskt blir det mindre lönsamt på grund av begränsningar i ersättningen för överskottsel.

Anpassa storleken efter ditt energibehov

En solcellsanläggning som är dimensionerad rätt, baserat på ditt hushålls årliga energikonsumtion, säkerställer att du maximerar din besparing. El som du producerar och använder direkt i ditt hem är mycket värdefull eftersom den ersätter el du annars skulle ha köpt från nätet. Detta sparar inte bara kostnaden för elen, utan även avgifterna till nätägaren, vilket inkluderar påslag, överföringsavgifter och skatter.

Optimera din elproduktion

För att få den bästa avkastningen på din investering, är det viktigt att solcellerna inte bara är placerade för att fånga maximalt med sol under dagen utan även strategiskt baserat på ditt hushålls förbrukningsmönster. Installation i olika väderstreck kan hjälpa till att förlänga produktionstiderna och öka mängden el som kan användas direkt.

Ekonomiskt övervägande och skattereduktion

För överskottsel du genererar och matar tillbaka till nätet erhålls en skattereduktion på 60 öre per kWh. Det är dock viktigt att förstå att denna ersättning endast tillämpas på mängden el du köper från nätet. Det betyder att om din produktion överstiger din konsumtion får du inte full ersättning för all överskottsel, vilket minskar lönsamheten för mycket stora anläggningar.

Kontakta oss för personlig rådgivning

Varje hushåll är unikt, och för att säkerställa att du får den mest kostnadseffektiva och miljövänliga energilösningen, erbjuder vi personlig rådgivning. Kontakta oss på Sun-Bro AB för att diskutera vilken solcellslösning som är bäst för just ditt hushåll. Vi hjälper dig att utvärdera dina behov och rekommenderar en anläggning som är perfekt anpassad efter dina förutsättningar.

Hur går det till? 

Vi inleder vanligtvis med ett telefonsamtal eller e-postkontakt för att sedan boka en tid för ett besök hemma hos er.

Vi besöker dig på överenskommen tid för att med drönare mäta ditt tak och få exakta mått. Vi bedömer även möjliga placeringar för växelriktaren och svarar på alla dina frågor. Beroende på hur många frågor du har kan besöket ta mellan 30 minuter och 1 timme.

Efter vårt besök skickar vi en offert baserad på det vi kom överens om under mötet. Om du godkänner offerten beställer vi  materialet hem till dig och kommer överens om ett installationsdatum

På det överenskomna datumet kommer våra solcellsmontörer för att installera solpanelerna. Installationstiden varierar mellan 1-3 arbetsdagar beroende på storleken på den anläggning du har beställt.

När solcellsanläggningen är installerad kommer vår elektriker för att koppla in växelriktaren. Därefter går vi igenom hur systemet fungerar och visar dig appen som du kan använda för att övervaka solcellernas produktion.